Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §.

Rekisterinpitäjä

Viimeinen Palvelus Oy

Tukkipuuntie 3

90420 Oulu

Y-tunnus: 1936684-6

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jaakko Väyrynen, Viimeinen Palvelus Oy

Sähköposti: info@viimeinenpalvelus.fi

Rekisterin nimi

Viimeinen Palvelus Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Viimeiseen Palvelukseen tilaamalla yrityksen kautta eläinlääkärin kotikäynnille lemmikkieläimen eutanasian vuoksi ja mahdollisesti tilannut samalla eläinkrematorion palveluita. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus, sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määrämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

Tilaustiedot:

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Viimeinen Palvelus Oy:n erikseen määrittämät henkilöt tai Viimeinen Palvelus Oy:n työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurilla sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettuna rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. Viimeinen Palvelus lähettää tiedot vain tunnukselle tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa luetellut tunnistetiedot.

Suoramarkkinointi ja viestintä

Asiakkaan tietoja ei tulla käyttämään suoramarkkinointiin. Asiakkaan tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhdeviestintään.

Yhteistyökumppanit


Maksut välittää Paytrail

Collector- ja Jousto-palveluiden avulla voit maksaa myös laskulla ja osamaksuna.